Ulkomaiset yhteistyökumppanit

Toimimme näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien hyväksi Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä muualla maailmassa yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Australian Writers Guild
Australialainen draamamuotoisen kirjallisuuden ammattilaisten järjestö. www.awg.com.au

Danske Dramatikeres Forbund
Tanskan näytelmäkirjailijaliitto on näytelmäkirjailijoiden ammatillinen etujärjestö, johon kuuluu teatterille, oopperalle, radiolle ja tv:lle kirjoittavia dramaatikkoja, elokuvakäsikirjoittajia sekä näytelmäkirjallisuuden kääntäjiä ja sovittajia. www.dramatiker.dk

European Network of Information Centres for Performing Arts ENICPA
ENICPA on eurooppalaisten teatteri- ja tanssialan tiedotuskeskusten verkosto. Sen jäsenyhteisöt pyrkivät sujuvaan tiedonvaihtoon, joka osaltaan auttaa kutakin keskusta omassa kehittämistyössään. www.enicpa.org

FSE - Federation of Screenwriters in Europe
FSE on vuonna 2001 perustettu järjestö, joka edustaa elokuva- ja televisiokäsikirjoittajia Euroopassa. Siihen kuuluu käsikirjoittajajärjestöjä yli kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Sunklo edustaa järjestössä suomalaisia käsikirjoittajia. www.scenaristes.org

Informal European Theatre Meeting (IETM)
Informal European Theatre Meeting on eurooppalaisten festivaalien, vierailuteattereiden, teatteri- ja tanssialan kansainvälistä vaihtoa edistävien organisaatioiden sekä kiertävien ryhmien järjestö. www.ietm.org

International theatre institute (ITI) / Kansainvälinen teatteri-instituutti
ITI on UNESCOn A-kategoriaan kuuluva hallituksista riippumaton kulttuurijärjestö, jolla tällä hetkellä on lähes 100 jäsenmaata kaikista maanosista. ITI:n tarkoituksena on edistää teatteritaiteeseen liittyvän tiedon ja toiminnan vaihtoa sekä edistää teatteritaiteen vapaata kehittymistä ja julkaisutoiminnan tukemista. www.iti-worldwide.org

Leikskáldafélag Islands
Islannin näytelmäkirjailijaliitto on Islannissa toimivien näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien itsenäinen liitto. www.leikskald.is

NDU - The Nordic Union of Playwrights
NDU on kaikkien pohjoismaisten näytelmäkirjailijaliittojen ja draaman kääntäjien yhteinen, vuonna 1941 perustettu järjestö. NDU työskentelee tekijänoikeuksien ja pohjoimaisten näytelmäkirjailijoiden etujen puolesta. NDU:n jäseniä ovat Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan näytelmäkirjailijaliitot. www.nordicwritersguild.com

Nordisk centrum för teaterdokumentation (NCTD)
NCTD on pohjoismaisten teatterialan museoiden, kirjastojen, arkistojen ja dokumentaatiokeskusten yhteiselin. Järjestö järjestää jäsenistölleen koulutusta ja harjoittaa tiedonvaihtoa sekä toimittaa Teatersamlingar i Norden -julkaisua. www.nb.no/nctd

Nordisk Teaterunion (NTU) / Pohjoismainen teatteriunioni
Pohjoismainen teatteriunioni on viiden Pohjoismaan sekä Grönlannin ja Fär-saarten kansallisten unionien yhteistoimintaelin. Unioni järjestää vuosittain Teatterikokouksen, jonka yhteydessä on vuodesta 1992 jaettu Pohjoismainen näytelmäkirjailijapalkinto. www.nordiskteaterunion.org

Norske Dramatikeres Forbund
Norjan näytelmäkirjailijayhdistys. www.dramatiker.no

Playwrights Guild Of Canada
Kanadalainen näytelmäkirjailijayhdistys. www.playwrightsguild.com

Sveriges Dramatikerförbund
Ruotsin näytelmäkirjailijaliitto edustaa ruotsalaisia kirjailijoita, jotka toimivat kaikilla sellaisilla aloilla, joilla käytetään näytelmällistä käsikirjoitusta. www.dramatiker.se

The Dramatists Guild Of America
Yhdysvaltojen näytelmäkirjailijoiden järjestö. www.dramaguild.com

The Writers Guild of America
Yhdysvaltalainen järjestö amerikkalaisille elokuva-, tv-, radio- ja uusmedian aloille kirjoittaville tekijöille. www.wga.org

The Writer's Guild Of Great Britain
Brittiläinen kirjailijajärjestö. www.writersguild.org.uk