Kotimaiset yhteistyökumppanit

Jäsenemme kirjoittavat useille eri medioille. Alati muuttavassa maailmassa huolehdimme, että kirjailija saa oikeudenmukaisen korvauksen työstään ja säilyttää moraaliset oikeudet teokseensa. Näin siitä riippumatta, onko kirjailijan väline näytelmä, elokuvakäsikirjoitus tai muu multimediateos.

ELOKUVA, TV, RADIO

Satu ry
Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja valvoa tuottajien yleisiä ja yhteisiä etuja. www.satu.fi

Suomen Elokuvasäätiö
Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja kehittää kotimaista elokuvatuotantoa ja elokuvien levittämistä ja esittämistä. Suomen elokuvasäätiö on itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. www.ses.fi

Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto
Liitto on suomalaisten elokuvatuottajien keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää elokuvatuottajien yhteisiä tavoitteita ja valvoa keskitetysti niiden etuja ammatillisissa, taloudellisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. www.filmikamari.fi

Suomen Filmikamari ry
Suomen Filmikamari ry on vuonna 1923 perustettu elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö. www.filmikamari.fi

Yleisradio Oy
Näytelmäkirjailijaliiton ja Yleisradion välinen sopimus koskee televisiossa tai radiossa esitettäviä käsikirjoituksia, näytelmiä ja sketsejä. www.yle.fi

KIRJALLISUUS

FILI
FILI on vuonna 1977 perustettu suomalaisen kirjallisuuden vientiorganisaatio, joka edistää kotimaisen kirjallisuuden tuntemusta maailmalla tukemalla sen kääntämistä ja julkaisemista. www.finlit.fi/fili

Lukukeskus
Lukukeskus edistää lukemista ja kirjallisuuden harrastamista. Se järjestää kirjailijoiden vierailuja ja lukukampanjoita sekä julkaisee kolmea kirjallisuuslehteä. www.lukukeskus.fi

Suomen Kirjailijaliitto
Suomen Kirjailijaliitto vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta. www.kirjailijaliitto.fi

Villa Kivi -säätiö
Villa Kivi -säätiön tarkoituksena on parantaa kirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia ja helpottaa kirjailijoiden keskinäistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa lukijoihin. www.villakivi.com

KOULUT JA OPPILAITOKSET

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
Taideteollinen korkeakoulu on Helsingissä sijaitseva Pohjoismaiden suurin muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen yliopisto. taik.aalto.fi

Metropolia
Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa myös kulttuurin ja luovan alan koulutusohjelmia.

Oriveden Opisto
Oriveden Opisto on Orivedellä sijaitseva erityisesti taiteisiin keskittynyt aikuisoppilaitos. 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa kulttuurialan koulutusohjelmia. www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/pages/kulttuuriala.html

Tampereen yliopisto: Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tiedotusopin, teatterityön, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineet. 

Tampereen yliopisto: Tutkivan teatterityön keskus
Tutkivan teatterityön keskus on Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkimus- ja asiantuntijayksikkö. t7.uta.fi

Teatterikorkeakoulu
Teatterikorkeakoulu (TeaK) on Helsingissä toimiva esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatterialan opetusta. www.teak.fi

Turun taideakatemia
Turun taideakatemia on Turun ammattikorkeakouluun kuuluva taideoppilaitos. 

PELIT

Neogames
Neogames on pelialan järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki pelitoimialalla toimivat yritykset, koulutuslaitokset ja yhteisöt. www.hermia.fi/neogames

TEATTERI

Cefisto
Cefisto on vuonna 1948 perustettu suomenruotsalaisten teatterijärjestöjen keskusjärjestö, joka ajaa ruotsinkielisen teatterin asemaa Suomessa. www.cefisto.fi

Labbet
Labbet on ruotsinkielisen näytelmäkirjallisuuden puolesta Suomessa toimiva yhdistys. www.labbet.fi

Suomen Harrastajateatteriliitto
Suomen Harrastajateatteriliitto on valtakunnallinen kulttuurijärjestö, johon kuuluu yli 550 teatteria. www.shtl.fi

Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Näyttelijäliitto on vuonna 1913 perustettu näyttelijöiden ammatti- ja taiteilijajärjestö. www.nayttelijaliitto.fi

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto on vuonna 1942 perustettu liitto, joka edistää teatterin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii yhteistyöelimenä eri teatterialan järjestöjen välillä. www.teatterijarjestojenkeskusliitto.fi

Suomen Teatterit ry
Suomen Teatterit ry on vuonna 1922 perustettu suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö. Suomen Teatterit ry työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa. www.suomenteatterit.fi

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (TeMe)
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry on järjestö, johon kuuluu useita teatterin, tanssin, elokuvan ja av-alan ammattiliittoja. www.teme.fi

Teatterikeskus
Teatterikeskus edistää ammattiryhmien toimintaa ja vahvistaa niiden asemaa Suomessa. www.teatterikeskus.fi

Teatterin Tiedotuskeskus
Teatterin tiedotuskeskus TINFO harjoittaa Suomen teatteria koskevaa tiedotustoimintaa ja edistää alan kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. www.tinfo.fi

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.
TNL on vuodesta 1920 toiminut ammatti- ja harrastajateattereiden yhteinen järjestö. www.tnl.fi

TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT

Gramex ry
Gramex on vuonna 1967 perustettu muusikoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia valvova tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys kerää musiikin esittämisestä ja kopioinnista korvauksia ja tilittää nämä taiteilijoille ja tuottajille. www.gramex.fi

Kopiosto ry
Kopiosto on vuonna 1978 perustettu tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka edistää luovaa työtä. Kopiosto jakaa kerätyt tekijänoikeuskorvaukset teosten tekijöille, esittäjille ja kustantajille. www.kopiosto.fi

Kuvasto ry
Kuvasto on vuonna 1987 perustettu kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto valvoo ja edistää tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjä visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia. www.kuvastory.fi

Sanasto ry
Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys edistää, valvoo ja hallinnoi kirjallisuuden alan tekijöiden tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. www.sanasto.fi

Teosto ry
Teosto on vuonna 1928 perustettu säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö. Teosto kerää korvauksia musiikin käytössä Suomessa ja tilittää tekijänoikeuskorvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille. www.teosto.fi

Tuotos ry
Tuotos on vuonna 1998 perustettu elokuva- ja av-tuottajien järjestöjen tekijänoikeusyhdistys, jonka tehtäviin kuuluu sopia av-tallenteiden käytöstä tuottajien puolesta silloin, jos yksittäinen sopiminen on hankalaa. www.tuotos.fi

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Forum Artis ry
Forum Artis on on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen kanssakäymistä keskenään. www.forumartis.fi