Kotimaisen näytelmän festivaali

KOTIMAISEN NÄYTELMÄN FESTIVAALI 

Näytelmäkirjailijayhteisö Teksti on järjestänyt Kotimaisen näytelmän festivaalia vuodesta 2010 joka toinen vuosi. Festivaali on tärkein Suomessa järjestettävä näytelmäkir-jailijoiden työhön ja suomalaisen nykynäytelmään keskittynyt tapahtuma, jossa näytelmää lähestytään näytelmäkirjailijoiden ja näytelmäkirjallisuuden näkökulmasta, itsenäisenä taidemuotona, jolla on omat tapansa esittää kysymyksiä todellisuudesta ja taiteen merkityk-sestä. Festivaalilla on tärkeä rooli myös linkkinä teatterien ja uusien näytelmien välillä. Vuosien varrella festivaaleilla lukudraamana esitettyjä teoksia on nähty teattereissa, kuten E. L. Karhun Kuka tahansa meistä, Paula Salmisen Erkat ja tavikset, Salla Viikan Aukko ja Okko Leon Orkesteri.

Seuraavan kerran festivaali järjestetään vuonna 2023.