Tekijäfoorumin kannanotto DSM-direktiivistä


Tekijäfoorumi: DSM-direktiivi edellyttää huomattavia parannuksia tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaan.

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi korostaa implementointivaiheessa olevan DSM-direktiivin (EU:n tekijänoikeusdirektiivi 2019/790) tärkeyttä tekijöille ja esittäville taiteilijoille.

Direktiivin 3 luvun artikloiden 18–23 tarkoituksena on parantaa tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla käydyissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että luovan alan tekijöillä ja tekijänoikeuden käyttäjillä on näkemyseroja siitä, kuinka 3 luvun artiklat tulisi implementoida kansalliseen lainsäädäntöön.

Tekijäfoorumi on huolissaan siitä, että direktiivin tarkoitus tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman parantamisesta ei ole toteutumassa direktiivin edellyttämällä tavalla. Tueksi tarvitaan poliittista tahtoa.

Lue koko kannanotto allaolevasta pdf:stä.

Sunklo on Tekijäfoorumin jäsenjärjestö.

Eduskunnan julkaisema tietopaketti direktiivistä

EU-direktiivi tekijänoikeudesta