Taike-tiedote: Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin

Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin | Taike-meddelande: Konstrådet valde nya medlemmar till konstkommissionerna

Seitsemään valtion taidetoimikuntaan nimettiin 74 taiteen asiantuntijajäsentä. Apurahapäätöksiä valmistelevissa jaostoissa on lisäksi 27 jäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa aloittaa 112 asiantuntijaa.

Taideneuvosto valitsi toimikuntien jäsenet saamistaan ehdokkaista. Ehdotuksia pyydettiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.

Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat entistä laaja-alaisempia. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen apurahoista. Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan alakohtaisilla jaostoilla, joita on yhteensä 14.

Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikuntaan on koottu edustus kuudesta muusta taidetoimikunnasta. Sillä lisätään taidetoimikuntien välistä yhteistyötä. Toimikunta arvioi muun muassa matka-apurahahakemukset, joista aiemmin päätettiin ilman vertaisarviointia. Monikulttuurisuusjaosto arvioi monikulttuurisen alan hakemuksia ja vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta.

”Saimme toimikuntiin monipuolisen taiteen asiantuntemuksen ja alueellisen edustuksen. Odotamme virkeää vuoropuhelua eri taiteenalojen ja toimikuntien välillä”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

Lisätietoja: Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p.0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi ja taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi

//

Konstrådet valde nya medlemmar till konstkommissionerna

Det utsågs 74 sakkunniga medlemmar inom konst till sju statliga konstkommissioner. Det finns dessutom 27 medlemmar i sektionerna som bereder stipendiebeslut. I de regionala konstkommissionerna börjar 112 sakkunniga. 

Konstrådet valde kommissionsmedlemmarna från kandidatförslag. Förslag ombads av bland annat föreningar inom konstens område, högskolor och landskapsföreningarna.

Kommissionerna, som inleder sitt arbete i början av nästa år, är mer omfattande än tidigare. Scenkonstkommissionen fattar beslut om stipendier för teater-, dans- och cirkuskonst samt performans och experimentell scenkonst. Den visuella konstkommissionen fattar beslut om stipendier för bild- och fotokonst samt serie- och illustrationskonst. Den konstartspecifika kollegiala bedömningen försäkras med artspecifika sektioner som sammanlagt är 14 till antalet.

Kommissionen för multidisciplinär konst, mångfald och internationalitet innefattar representanter från sex andra konstkommissioner, vilket ökar konstkommissionernas samarbete. Kommissionen bedömer bland annat ansökningar om resestipendier som tidigare inte beslutades utifrån kollegial bedömning. Sektionen för mångkultur bedömer ansökningar inom det mångkulturella området och förstärker sakkunnigheten om kulturell mångfald.

”Vi uppnådde en mångsidig konstnärlig expertis och regional representation. Vi förväntar oss en livlig dialog olika konstarter och kommissioner emellan”, konstaterar konstrådets ordförande Tiina Rosenberg.

Konstrådet och konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes (Taikes) expertorgan. Kommissionerna fattar beslut om stipendier och pris som bedöms kollegialt beviljas till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar, var och en inom sin konstart och region.

Ytterligare information: Chef för konststöd Esa Rantanen, tfn 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi och konstrådets ordförande Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi

Valtion taidetoimikunnat ja jaostot kaudella 2015-16 | Statens konstkommissioner och sektioner på perioden 2015-16

Arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta
Anu Merenlahti, graafinen suunnittelija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja

Arni Aromaa, teollinen muotoilija, Helsinki

Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä

Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori, Helsinki

Jasmiine Julin-Aro, vaatetussuunnittelija, Helsinki

Aino Niskanen, arkkitehti SAFA, Helsinki

Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma

Saara Repo, arkkitehti SAFA, Kuopio

Pekka Toivanen, toimitusjohtaja, Kirkkonummi

Tarja Tuupanen, korutaiteilija, Lappeenranta

 

Muotoilujaosto

Anu Merenlahti, graafinen suunnittelija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Arni Aromaa, teollinen muotoilija, Helsinki

Jasmiine Julin-Aro, vaatetussuunnittelija, Helsinki

Pekka Toivanen, toimitusjohtaja, Kirkkonummi

Tarja Tuupanen, korutaiteilija, Lappeenranta

Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma

 

Arkkitehtuurijaosto

Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä, jaoston puheenjohtaja

Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori, Helsinki

Aino Niskanen, arkkitehti SAFA, Helsinki

Saara Repo, arkkitehti SAFA, Kuopio

 

Audiovisuaalinen taidetoimikunta
Jouko Aaltonen, elokuvaohjaaja, tuottaja, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja

Joonas Berghäll, tuottaja, elokuvaohjaaja, Espoo

Saara Cantell, elokuvaohjaaja, Helsinki

Mia Kivinen, valosuunnittelija, kuraattori, Helsinki

Antti Ikonen, lehtori, Helsinki

Tero Koistinen, toimitusjohtaja, Helsinki

Leena Perälä, elokuvasihteeri, Lahti

Perttu Rastas, erikoissuunnittelija, Helsinki

Minna Suoniemi, mediataiteilija, Helsinki

Päivi Valotie, toimittaja, kriitikko, Turku

Sami van Ingen, kuvataiteilija, Savonlinna


Elokuvataiteen jaosto

Jouko Aaltonen, elokuvaohjaaja, tuottaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Joonas Berghäll, tuottaja, elokuvaohjaaja, Espoo

Saara Cantell, elokuvaohjaaja, Helsinki

Tero Koistinen, toimitusjohtaja, Helsinki

Jukka-Pekka Laakso, toiminnanjohtaja, festivaalijohtaja, Tampere

Leena Perälä, elokuvasihteeri, Lahti

Päivi Valotie, toimittaja, kriitikko, Turku

 

Mediataiteen jaosto

Perttu Rastas, erikoissuunnittelija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Miia Rinne, mediataiteilija, Helsinki

Minna Suoniemi, mediataiteilija, Helsinki

Sami van Ingen, kuvataiteilija, Savonlinna

 

Valo- ja äänitaiteen jaosto

Mia Kivinen, valosuunnittelija, kuraattori, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Antti Ikonen, lehtori, Helsinki

Petteri Pietiäinen, valo- ja äänisuunnittelija, Helsinki

 

Esittävien taiteiden toimikunta

Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, näytelmäkirjailija, Tampere, toimikunnan puheenjohtaja


Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki

Juha-Pekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki

Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu

Minna Leino, dramaturgi, Helsinki

Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki

Riku Lievonen, tuottaja, Helsinki

Antti Mattila, lavastaja, Helsinki

Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki

Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo

Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere

Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki

 

Näyttämötaiteen jaosto

Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, näytelmäkirjailija, Tampere, jaoston puheenjohtaja

Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki

Minna Leino, dramaturgi, Helsinki

Antti Mattila, lavastaja, Helsinki

Eva Neklyaeva, kulttuurituottaja, Helsinki

Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere

Petteri Pietiäinen, valo- ja äänisuunnittelija, Helsinki

Maiju Tawast, vapaa kulttuuritoimittaja, Helsinki
Tiina Weckström, näyttelijä, Helsinki

 

Performanssi- ja esitystaiteen jaosto

Juha-Pekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Essi Kausalainen, performanssitaiteilija, Helsinki

Johanna Tuukkanen, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Kuopio

 

Tanssitaiteen jaosto

Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki, jaoston puheenjohtaja

Jenny Jägerhorn, toimittaja, Helsinki

Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu

Kai Lehikoinen, yliopistonlehtori, Turku

Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki

Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo

 

Sirkustaiteen jaosto

Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Petri Heikkilä, tutkintovastaava, Lahti

Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu

Riku Lievonen , tuottaja, Helsinki

Mika Väyrynen, tuottaja, Turku

 

Kirjallisuustoimikunta

Siri Kolu, kirjailija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja

 

Risto Ahti, kirjailija, Tampere

Pirkko Heikkinen, FL, kriitikko, Mikkeli

Siru Kainulainen, FT, Turku

Satu Koho, FT, toimittaja, kirjallisuudentutkija, Oulu

Juhani Lindholm, suomentaja, Järvenpää

Sari Peltoniemi, kirjailija, Lempäälä

Mikko Rimminen, kirjailija, Helsinki

Peter Sandström, kirjailija, toimittaja, Turku

Mikaela Strömberg-Schalin, kirjailija, Porvoo

Esko-Pekka Tiitinen, kirjailija, Outokumpu

 

Taidejournalismin jaosto

Pirkko Heikkinen, FL, kriitikko, Mikkeli, jaoston puheenjohtaja

Siskotuulikki Toijonen, kulttuuritoimittaja, kriitikko, Tampere

Heikki Kastemaa, kuvataidekriitikko, Helsinki

 

 

Musiikkitoimikunta

Gustav Djupsjöbacka, lehtori, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja

 

Perttu Haapanen, säveltäjä, Helsinki

Riitta Huttunen, promootio- ja projektipäällikkö, Helsinki

Soile Isokoski, sopraano, lehtori, Ruukki

Hanna Juutilainen, muusikko, Helsinki

Sanna Kurki-Suonio, musiikintohtori, muusikko, Joensuu

Marouf Majidi, muusikko, Helsinki

Esa Nieminen, kapellimestari, säveltäjä, Espoo

Pekka Nissilä, toimittaja, Helsinki

 

Visuaalisten taiteiden toimikunta

Tero Nauha, performanssi- ja kuvataiteilija, tutkija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja

 

Pirjetta Brander, kuvataiteilija, Helsinki

Terhi Ekebom, kuvittaja, sarjakuvantekijä, Helsinki

Aimo Katajamäki, graafinen suunnittelija, kuvittaja, Helsinki

Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo

Anne Tamminen, kuvataiteilija, Hämeenlinna

Anna Tuori, taidemaalari, kuvataiteilija, Helsinki

Santeri Tuori, valokuvataiteilija, Espoo

Harri Laakso, professori, taiteen tohtori, Akaa

Anni Leppälä, valokuvataiteilija, Helsinki

Arja-Liisa Räisänen, toiminnanjohtaja, FT, Oulu

Juhani Tolvanen, toimittaja, kriitikko, tietokirjailija, Helsinki

 

Kuvataiteen jaosto

Tero Nauha, performanssi- ja kuvataiteilija, tutkija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Pirjetta Brander, kuvataiteilija, Helsinki

Reima Hirvonen, taidemaalari, kuvataiteilija, Eno

Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo

Katriina Rosavaara, kuvataiteilija, Helsinki

Anne Tamminen, kuvataiteilija, Hämeenlinna

Anna Tuori, taidemaalari, kuvataiteilija, Helsinki

Harri Turunen, kuvanveistäjä, Joensuu

 

Valokuvataiteen jaosto

Harri Laakso, professori, TaT, Akaa, jaoston puheenjohtaja

Anni Leppälä, valokuvataiteilija, Helsinki

Arja-Liisa Räisänen, toiminnanjohtaja, FT, Oulu

Päivi Setälä, TaT, valokuvataiteilija, johtaja, Pori

Santeri Tuori, valokuvataiteilija, Espoo

Hanna Weselius, valokuvataiteilija, Helsinki

 

Sarjakuva- ja kuvitustaiteen jaosto

Terhi Ekebom, kuvittaja, sarjakuvantekijä, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Aimo Katajamäki, graafinen suunnittelija, kuvittaja, Helsinki

Kati Rapia, kuvataiteilija, Loviisa

Juhani Tolvanen, toimittaja, kriitikko, Helsinki

Sakke Yrjölä, kuvittaja, graafinen suunnittelija, Helsinki

 

Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta

Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä, toimikunnan puheenjohtaja

 

Riitta Huttunen, promootio- ja projektipäällikkö, Helsinki

Renata Jakowleff, lasitaiteilija, Helsinki

Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo

Sari Peltoniemi, kirjailija, Lempäälä

Petr Potchinchtchikov, kulttuurituottaja, Helsinki

Perttu Rastas, erityissuunnittelija, Helsinki

Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki

Denise Ziegler, kuvataiteilija, Helsinki

 

Monikulttuurisuusjaosto

Petr Potchinchtchikov, kulttuurituottaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja

Renata Jakowleff, lasitaiteilija, Helsinki

David Kozma, näyttelijä-ohjaaja, Helsinki

Elina Seye, tutkija, Helsinki

Denise Ziegler, kuvataiteilija, Helsinki

 

 

 

Alueelliset taidetoimikunnat kaudella 2015-16 | Regionala konstkommissioner på perioden 2015-16

 

Etelä-Savon taidetoimikunta

puheenjohtaja Anne Leinonen, kirjailija, kustannustoimittaja, Otava

 

Timo Heimonen, teatterikriitikko, Mikkeli

Kirsti Kovanen, arkkitehti, Mikkeli

Kari Kropsu, kapellimestari, Savonlinna

Matti Kurkela, kuvanveistäjä, Juva

Jaakko Pitkänen, lehtori, säveltäjä, Mikkeli

Pauliina Rundgren, artenomi, yrittäjä, Mikkeli

 

 

Hämeen taidetoimikunta

puheenjohtaja Minna Perähuhta, yliarkkitehti, Forssa

 

Juha-Pekka Koskinen, kirjailija, Hämeenlinna

Anne Vilkuna, kuvataiteen lehtori, Hämeenlinna

Kirsti Nenye, valokuvaaja, Lahti

Teemu Salonen, muotoilija, Auttoinen

Seppo Linkola, muusikko, Lahti

Jussi Sorjanen, ohjaaja, taiteellinen johtaja, Lahti

Mia Liski, tanssin lehtori, tanssitaiteilija, Lahti

Tuija Lampinen, taidemaalari, Riihimäki

 

 

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta

puheenjohtaja Kai Hämäläinen, muotoilija AMK, Lappeenranta

 

Janette Holmström, kuvataiteilija AMK, Imatra

Timo Lievonen, rakennustutkija, Kotka

Annukka Järvi-Herlevi, kirjailija, Reitkalli

Petteri Ikonen, rehtori, kuvataiteilija , Kotka

Ulla Sinkkonen, tekstiilitaiteilija, artenomi, Kuusankoski

Simo Helkala, muusikko, Valkeala

Sanna Kemppainen, näyttelijä, Lappeenranta

 

Keski-Suomen taidetoimikunta

puheenjohtaja Maija Holma, valokuvataiteilija, Jyväskylä

 

Pirjo Hassinen, kirjailija, Jyväskylä

Jouni Salo, näyttelijä, Jyväskylä

Jouni Koskimäki, muusikko, Jyväskylä

Tuukka Toijanniemi, valosuunnittelija, Jyväskylä

Pauliina Lapio, kulttuurituottaja, Jyväskylä

Kari Kotilainen, museonjohtaja, Saarijärvi

Teija Isohauta, FM, Korpilahti

 

 

Lapin taidetoimikunta

puheenjohtaja Liisa Penttilä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, Rovaniemi

 

Jaana Erkkilä, professori, kuvataide, Rovaniemi

Tenka Issakainen, teatterikriitikko, Rovaniemi

Matti Kaarlejärvi, lausuja, Ranua

Ulla-Maija Kanerva, intendentti, Rovaniemi

Tanja Kavasvuo, intendentti, taidehistorioitsija, Kemi

Markku Kokkola, runoilija, Kemi

Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Tornio

Samuel Valkeapää, jalometallityön rehtori, Inari

 

 

Pirkanmaan taidetoimikunta

puheenjohtaja Markku Turunen, kirjailija, Tampere

 

Antti Haapio, valokuvauksen lehtori, valokuvataiteilija, Tampere 

Jaana Kari, kulttuurikoordinaattori, Valkeakoski

Suvi Leinonen, tuottaja, Tampere 

Mia Manner, kultaseppä, designer, Tampere

Mikko Metsähonkala, arkkitehti, sarjakuvataiteilija, Tampere

Petri Mäkipää, näyttelijä, tanssija, teatteriopettaja, Tampere

Elisa Piispanen, näyttelijä, Tampere

Sampsa Virkajärvi, kuvataiteilija, koulutuspäällikkö, Mänttä-Vilppula

 

Pohjanmaan taidetoimikunta

puheenjohtaja Marko Hautala, kirjailija, Vaasa

 

Ann-Helen Attianese, författare, Maxmo

Matti Hakamäki, muusikko, instituutin johtaja, Kaustinen

Eija-Irmeli Lahti, näyttelijä, ohjaaja, Seinäjoki

Jyrki Portin, valokuvaaja, Kokkola

Annika Sillander, koreograf, dansare, verksamhetsledare, Malax

Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa

Tuija Ahola, vs. kehittämissuunnittelija, Lappajärvi

Tuomo Kallio, projektisihteeri, muusikko, Seinäjoki 

 

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta

puheenjohtaja Tuire Hindikka, teatteriohjaaja, Joensuu

 

Ulla Mäkinen, tanssin koulutuksen johtaja, Outokumpu

Jukka Niskanen, muotoilija, Joensuu

Pentti Ojajärvi, musiikkipedagogi, Kesälahti

Jokke Saharinen, kuvataiteilija, kriitikko, Joensuu

Ulla Vaarnamo, kirjailija, Joensuu

Arja Valkonen-Goldblatt, kuvataiteilija, Heinävaara

 

 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta

puheenjohtaja Samu Forsblom, luova johtaja, Oulu 

 

Timo Hannula, kapellimestari, muusikko, Haapavesi

Anssi Kirkonpelto, tanssiopettaja, linjan johtaja, Oulu 

Kaarina Kuusisto-Lukkari, keraamikko, kuvataiteilija, Sotkamo 

Juha Roikonen (Jii Roikonen), sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija,Oulu

Taina Ronkainen, tuottaja, Oulu 

Ulla Schroderus, teatteriohjaaja, Suomussalmi 

Jussi Valtakari, taidemaalari, kuvataiteilija, Taivalkoski 

Pauliina Vanhatalo, kirjailija, Raahe

 

Pohjois-Savon taidetoimikunta

puheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kirjailija, luokanopettaja, Kuopio

 

Tiina Haring, valokuvaaja, Kuopio

Juha Koponen, kuvataiteilija, kuvataiteen lehtori, Lapinlahti

Pekka Laasonen, teatterinjohtaja, Kuopio

Antti Lahti, tanssija, teatterinjohtaja, Kuopio

Mari Piipponen, arkkitehti, Kuopio

Paul Staufenbiel, elokuvatoiminnan ohjaaja, Kuopio

Satu Vihavainen, oopperalaulaja, Kuopio

Seija Vuorimaa, kirjasto- ja kulttuurisihteeri, Rautalampi

 

 

Satakunnan taidetoimikunta

puheenjohtaja Päivi Setälä, valokuvataiteilija, toiminnanjohtaja, Pori

 

Heli Latvala, tuottaja, toiminnanjohtaja, Pori

Matti Mäntylä, ohjaaja, näyttelijä, Pori

Paavo Paunu, kuvataiteilija, Rauma

Iiris Rannio, teatterinjohtaja, Rauma

Taina Teerialho, kirjailija, Pori

Matti Velhonoja, rehtori, tiimivastaava, Kankaanpää

 

 

Uudenmaan taidetoimikunta

puheenjohtaja Hanna Weselius, valokuvataiteilija, Helsinki

 

Petri Eskelinen, kuvanveistäjä, Helsinki

Kimmo Hakola, säveltäjä, Helsinki

Tarja Heinula, näyttelijä, Helsinki

Annina Holmberg, kirjailija, Helsinki

Tiina Jalkanen, tanssin opettaja, tiedottaja, Espoo

Meri Louekari, arkkitehti, Helsinki

Claes Olsson, toimitusjohtaja, elokuvaohjaaja, Helsinki

Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma

Erik Pöysti, teatteritaiteen maisteri, ohjaaja , Ekenäs

Hannu Tolvanen, erityissuunnittelija, Helsinki

Heli Vehkaperä, kuvataiteilija, Karkkila

 

 

Varsinais-Suomen taidetoimikunta

puheenjohtaja Kari Levola, kirjailija, Raisio

 

Jukka Aaltonen, näyttelijä, Turku

Mia Franck, författare, Åbo

Emilie Gardberg, intendent, Åbo

Jaana Houessou, taiteen tohtori, Salo

Markku Laakso, kuvataiteilija, Turku

Lotta Skaffari, toiminnanjohtaja, Tampere (Turku)

Marja Susi, teatteri-ilmaisun ohjaaja, psykologi, Kaarina

Matti Tainio, kuvataiteilija, Turku

Air Jordan 4 IV Retro 30TH