Sveriges Dramatikerförbund: Nytt kulturstöd hotar det fria ordet

Sveriges Dramatikerförbund ställer sig avvisande till förslaget om nytt kulturstöd i Stockholm. Dramatikerförbundet lämnar idag den 3 oktober in ett remissvar till Kulturförvaltningen avseende Stockholms kulturförvaltnings förslag till nytt stödsystem för kultur. Förbundet pekar på de negativa konsekvenser förslaget generellt får för kulturområdet och framhåller särskilt hur det kommer att påverka kulturaktörernas konstnärliga frihet. Förslaget innebär bland annat att man inför förhandsgranskning av innehåll och att man tar bort verksamhetsstödet och istället inför ett programstöd där bidragsansökan prövas utifrån planerat program. Detta står även i konflikt med principen om armlängds avstånd. Dramatikerförbundet kan inte tolka förslaget på annat sätt än att en beställning från en teater till en dramatiker måste vara detaljstyrd och redovisas i förhand för att erhålla stöd. Om det inte är avsikten med förslaget måste det skrivas om. - Att det finns verksamhetsstöd som en del i stadens kulturpolitik handlar om förtroende för konstnärerna, menar Susin Lindblom, förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund. Man kan inte skriva in det fria ordet som ett mål för kulturen ­ om man inte samtidigt skapar förutsättningar för konstnärlig frihet och kontinuitet. Förslaget är i många delar orealistiskt och saknar konsekvensanalyser. Som exempel kan nämnas avsnittet om lokalsamverkan. - En svag del i förslaget är kravet på samverkan kring de få teaterlokaler som finns kvar i Stockholm. Under de senaste åren har Stockholm förlorat ett stort antal teatrar, senast Vasateatern, säger Susin Lindblom. Endast en stark och medveten satsning på lokalfrågan som en del av kulturpolitiken kan förhindra att fler lokaler blir konferenscentra eller kontor. Att anställa ekonomer hos teatergrupperna lär knappast räcka för att skapa en konkurrens när Ica eller Willys vill öppna en butik. Beslut om det nya stödsystemet fattas i Kulturnämnden den 8 november och kommer att gälla från 2013. Läs hela Dramatikerförbundets remissvar på www.dramatiker.se. För information kontakta Susin Lindblom, förbundsdirektör Sveriges Dramatikerförbund Tel: 08-402 36 40, 070-588 87 03 E-post: susin@dramatiker.se Sveriges Dramatikerförbund (Writers Guild of Sweden) är en intresseorganisation som företräder manusförfattare verksamma inom scen, film, television, radio och nya media.Adidas Crazy Light