Suomen näytelmäkirjailijaliitto huolissaan veikkausvarojen käytöstä uudessa hallitusohjelmassa

Kulttuurin ja luovan pääoman kehittymiselle veikkausvoittovarat ovat elinehto. Siksi muutokset veikkausvoittovarojen suuruudessa, käytössä ja kohdentamisessa joko edistävät luovuutta ja luovien alojen ammattilaisten mahdollisuuksia tai kurjistavat tilannetta entisestään. Eduskunta on aikoinaan linjannut jakosuhdelaissa, että veikkausvoittovaroja voi käyttää vain kulttuurin, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön hyväksi, ja että varoja suunnataan pääsääntöisesti ei-lakisääteiseen toimintaan. Perusperiaatteena rahanjaossa näiden edunsaajien hyväksi on painotettu ennen kaikkea toiminnan ja sisällön mahdollistamista, ei seinien ylläpitoa. Kulttuurimyönteisistä kirjauksistaan huolimatta nyt hyväksytty Kataisen hallitusohjelma sisältää kirjauksia, jotka ovat ristiriidassa jakosuhdelain ja sen periaatteiden kanssa. Kulttuurissa luovien alojen ja niiden ammattilaisten leipä muodostuu pienistä puroista. Veikkausrahoituksessa kyse onkin ennen kaikkea alan työpaikoista ja työllisyydestä, alan kehittämismahdollisuuksista, kulttuurijärjestöjen toimintamahdollisuuksista, kansakunnan sivistys- ja luovuuspääoman kartuttamisesta sekä kansalaisten kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta ja fyysiseen sekä henkiseen hyvinvointiin panostamisesta. Siksi kulttuurin ammattilaisten kannalta Kataisen hallitusohjelmassa veikkausvoittovarojen jakopottiin kohdistuva merkittävä määrärahasiirto aiemmin budjetin puolelta rahoitettuun valtion museoihin on erittäin huolestuttava avaus. Lisätietoja Suomen näytelmäkirjailijaliitto - Finlands dramatikerförbund ry Heini Junkkaala, hallituksen puheenjohtaja heini.junkkaala(at)gmail.com Minna Sirnö, toiminnanjohtaja minna.sirno(at)sunklo.fiMercurial Superfly CR7 High