Sunklon lausunto "Tekijänoikeuspolitiikka 2012" -muistiosta (OKM, 31.8.)

Sunklon on 31.8.2012 antanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon OKM:n "Tekijänoikeuspolitiikka 2012" -muistiosta. Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.Adidas