Sunklon lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta

Opetusministeriön työryhmä on valmistellut tekijänoikeuslakiin muutosta, jonka mukaan tekijänoikeus syntyisi jatkossakin tekijälle, mutta työntekijällä ja työnantajalla olisi rinnakkainen oikeus käyttää teosta. Työsopimusta, työehtosopimusta tai muuta sopimusta ja eri aloilla vakiintuneita käytäntöjä sovellettaisiin kuitenkin ensisijaisesti. Työnantaja ei jatkossakaan saisi määrätä teoksesta tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Opetusministeriö pyysi Näytelmäkirjailijaliitolta lausuntoa työryhmän esityksestä. Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa tämän tiedotteen liitteestä. Liiton lausunnossa mainitaan, että Näytelmäkirjailijaliitto pitää esitettyä työsuhdeolettamaa perusteettomana ja tarpeettomana. Tekijänoikeudesta työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin on pystytty nykyisen lain voimassa ollessa laajasti sopimaan, eikä sitä koskevia asioita ole saatettu oikeuden ratkaistavaksi. Tämä osoittaa, ettei tilanne ole ollut käytännössä ongelmallinen. Opetusministeriön työryhmän esitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_kehittaeminen/tyo_ja_virkasuhde.htmlLebron Soldier XII 12