Sunklon lausunto tekijänoikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista (OKM, 31.8.)

Sunklo on antanut Opetus ja kulttuuriministeriölle 31.8.2012 päivätyn lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla. Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.Kobe 13 A.D. Shoes