Sunklon lausunto DSM-direktiivistä

Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet,
 
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry pyytää kaikkia suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä, ryhmästä riippumatta hyväksymään ensi viikolla DSM-direktiivistä trilogissa saavutetun ja parlamentin lakivaliokunnassa 26.2.2019 hyväksytyn kompromissiehdotuksen lopulliseksi direktiivin tekstiksi.

Direktiivin III luvun säännökset ovat ensimmäinen ja tärkeä askel tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden av-tuotantoja koskevien tekijänoikeussopimusten avoimuuden ja kohtuullisuuden lisäämiseen.
 
Teksti, jonka neuvosto on jo hyväksynyt, lähtee siitä, että tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden ja esittäjien palkitsemisen on oltava oikeassa suhteessa heidän työnsä hyödyntämisestä syntyvien tulojen määrään ja, että kertakorvausten maksaminen on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Kannatamme tätä erittäin voimakkaasti ja tarvitsemme tätä direktiiviä, jotta voimme saada tämän kaikin puolin kannatettavan periaatteen siirrettyä myös suomalaiseen sopimuskulttuuriin.
 
Tällä hetkellä erityisesti av-alalla käsikirjoittajien luovuttamista oikeuksista maksettavia korvauksia ei yksilöidä sopimuksissa vaan luovutetuista oikeuksista maksetaan könttäsumma. Luovutukset ovat hyvin laajoja, usein ne kattavat kaikki luovutettavissa olevat tekijänoikeudet. Tekijänoikeuskorvaukset ovat alhaisia eivätkä ne mahdollista uusien projektien ideointi- ja käynnistysvaiheen rahoittamista vaan käsikirjoittaja joutuu rahoittamaan uusien projektien alkuvaiheen kehittelyn muista lähteistä saamillaan tuloilla. Käsikirjoittajien heikko palkkiotaso ja huonot tekijänoikeuskorvaukset vaarantavat näin koko alan perustan ja elinvoimaisuuden.
 
Tarvitsemme apuanne.
 
Pyydämme teitä kaikkia äänestämään direktiivin hyväksymisen puolesta ja parantamaan käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden mahdollisuutta elättää itsensä omalla työllään.
 
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry. edustaa laajasti suomalaisia näytelmäkirjailijoita ja elokuva- ja tv-käsikirjoittajia. Liiton jäseninä on yli 500 ammattikäsikirjoittajaa ja -näytelmäkirjailijaa.
 
Kunnioittavasti suomalaisten käsikirjoittajien ja näytelmäkirjailijoiden puolesta,
Sonia Meltti
toiminnanjohtajaMens Footwear Online