Ohjeistus käsikirjoituskrediittien merkitsemiseen


Sunklon työryhmän valmistelema ohjeistus käsikirjoituskrediittien merkitsemisestä elokuva- ja tv-alalla on valmistunut. Ohjeistuksen tarkoituksena on selkiyttää nykyisiä käsikirjoittamisen krediittimerkintöjä sekä edistää elokuva- ja tv-teosten oikeudenmukaista kreditointia.

Sunklo keräsi krediittiohjeistuksen pohjaksi käsikirijoittajien kokemuksia viime vuosilta. Niistä ilmeni, että alku- ja lopputekstimainintoihin liittyvät käytännöt käsikirjoituksen osalta olivat kirjavat. Suurimmaksi osaksi käsikirjoituskrediitit on merkitty asianmukaisesti, mutta joukossa on myös mielivaltaisia ratkaisuja ja tekijänoikeusloukkauksia. Kuukausittain näitä ns. krediittikiistoja ratkotaan myös liitossa, sillä kyseessä on sekä käsikirjoittajan talouteen että jokaisen tekijän ammattiylpeyteen liittyvä asia. Ohjeistuksen tarkoitus onkin viestiä käsikirjoittajien toimenkuvasta, yhdenmukaistaa alku- ja lopputekstimainintoja ja edistää niiden oikeellisuutta.

Ohjeistus on ammattikäsikirjottajien itsensä laatima ja käytännönläheinen.

Linkki ohjeistuksen sähköiseen versioon alla.