NDU kokoontui Islannissa

Pohjoismaiset kollegat vertailivat tapaamisessaan mm. sopimustilanteita ja jäsenkysymyksiä.

Nordisk Dramatiker Union 31.8.-4.9.2016 Islannissa

NDU:n eli Nordic Writers Guildin kokous järjestettiin syyskuun alussa Islannissa. Osallistujia oli Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Ruotsista ja Islannista yhteensä liki kolmekymmentä, meiltä Suomesta allekirjoittanut, toiminnanjohtaja Jukka Asikainen, hallituksen jäsen Markku Hoikkala sekä tanskantaitoinen järjestösihteerimme Sanna Holmberg. Keskustelu kokouksessa oli vilkasta, työkieleksi on vakiintumassa englanti, joten keskusteluilmapiiristä on syntymässä demokraattisempi kuin aiemmin, joutuvathan englantia puhuttaessa kaikki toimimaan lähtökohtaisesti muulla kuin äidinkielellään. Kirjoittajien ongelmat tuntuvat olevan hyvin samankaltaisia siitä huolimatta, että tv-draama ja elokuva voivat esim. Tanskassa meitä huomattavasti paremmin.

Sopimukset puhuttavat

NDU:n keskeisin idea on vaihtaa tietoja ja strategioita, inspiroida ja opettaa uusia käytäntöjä tai lähestymistapoja. Tänä vuonna NDU:n suurinta antia minulle oli oivaltaa sopimusasiantuntijuuden keskeinen asema Ruotsin, Tanskan ja Norjan liitoissa. Kun tekijänoikeusmaailma on muuttumassa entistä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin neuvoteltavaksi etenkin audiovisuaalisella puolella, on tärkeää, että liitto voisi toimia voimia tasapainottavana tekijänä ja vahvistaa kirjoittajan neuvotteluasemaa. Tämä tavoite on yhteiseurooppalainen ja siitä puhutaan paljon myös FSE:ssä, joka on Euroopan käsikirjoittajaliittojen kattojärjestö. ”Level playground” eli mahdollisimman tasa-arvoinen neuvotteluasema eri osapuolten välillä tunnustetaan tavoittelemisen arvoiseksi myös Euroopan komissiossa, joka valmistelee parhaillaan ehdotustaan tekijänoikeuslakien uudistamiseksi. Suomessakin liittomme pyrkii tulevina vuosina uudistuksiin, jotka johtaisivat kirjoittajan neuvotteluaseman parantumiseen - tämä edistäisi myös työhyvinvointia, joka ei ole jäsenten keskuudessa parhaalla mahdollisella tolalla. Jotta tasavertaisempi neuvotteluasema voitaisiin saavuttaa, liittomme tarvitseekin lisävoimaa lainopilliselle puolelle antamaan apua nimenomaan kirjoittajalle kohtuullisten sopimusehtojen neuvottelemiseen. Tänä syksynä jatkamme työtä, jolla tämän rahoittaminen voitaisiin järjestää.

Jäsenistön asialla

Tanskan liitto oli tehnyt jäsenilleen huomattavan kattavan kyselyn liittyen kirjoittajien kohteluun ja palkkioihin - kuinka kirjoittaja itse kokee ammattinsa harjoittamisen. Kysymyksiä oli kaikkiaan 100, ja sovimmekin, että vastaava kysely toteutetaan kansallisesti eriytetyin osin kaikissa muissakin jäsenmaissa, jotta pääsemme vertailemaan tuloksia ja pohtimaan ja seuraamaan, millaiset toimet kussakin maassa auttaisivat kirjoittajia. Jäsenet voivat siis seuraavan vuoden aikana kertoa meille kyselyn puitteissa huomattavan paljon työssä eteen tulevista sudenkuopista ja toisaalta myös niistä asioista, jotka jo toimivat hyvin.

Kolmas Islannissa esiin noussut asia oli liittojen toisistaan poikkeavat jäsenkriteerit. Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna jäsenkriteerit ovat Suomessa tiukat, Norjaan verrattuna taas päinvastoin. Tulemme kuitenkin pohtimaan, kuinka voisimme tarjota jäsenyyden kaikille teatterin ja audiovisuaalisen kirjoittamisen ammattilaisille, joita pystyisimme jollain tavoin auttamaan.

Sami Keski-Vähälä

kuva: Markku Hoikkala
 Supreme X Air Max 98