Lausuntoja ja kannanottoja tekijänoikeuslain muuttamisehdotuksesta

Opetusministeriön työryhmän valmistelema ehdotus tekijänoikeuslain muutoksesta on herättänyt kiivasta keskustelua. Näytelmäkirjailijaliitto pitää opetusministeriölle lähettämässään lausunnossa esitettyä työsuhdeolettamaa perusteettomana ja tarpeettomana. Myös muut eri alojen tahot ovat antaneet opetusministeriölle lausuntonsa, ja nämä ovat nyt luettavissa opetusministeriön verkkosivuilta. Tämän lisäksi verkossa kerätään nimiä adressiin, joka vastustaa lakiesitystä. Nimensä adressit.com-sivustolta löytyvään adressiin voi laittaa huomiseen iltaan asti. Adressi luovutetaan torstai-aamupäivällä eduskunnassa kansanedustajille.NIke Dunk SB Low