Lausunto: Elokuva- ja lavastustaiteen paikka on uudessa Taideyliopistossa

Tänään luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle esitys uuden taideyliopiston perustamiseksi vuonna 2013 yhdistämällä Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia. Meidän teatteri- ja elokuvataiteen ammattilaisjärjestöjen yhteisen näkemyksemme mukaan suunnitelma on erittäin hyvä. On kaikin tavoin kannatettavaa saattaa yhteen yliopistoon ne alat, jotka käytännössä tulevat työskentelemään yhdessä. Esittävän taiteen kaikkien eri ammattikuntien välinen yhteistyö on olennainen osa ammatissa toimimista ja siten sen opetuksen pitäisi kuulua alan perusopintoihin eikä toteutua ainoastaan yliopistojen välisinä yhteistyöprojekteina. Tänään luovutetun mietinnön ulkopuolelle jäävät kuitenkin elokuvataiteen (elokuvaohjaajat, leikkaajat, kuvaajat, äänittäjät, käsikirjoittajat), lavastustaiteen (näyttämötaide ja elokuva) ja esitystaiteen pukusuunnittelun opinnot, joita tällä hetkellä voi suorittaa Aalto-yliopistossa. Näiden ammattikuntien luontaisimmat yhteistyökumppanit, näyttelijät, ohjaajat, koreografit, dramaturgit, tanssijat, valo- ja äänisuunnittelijat koulutetaan tällä hetkellä Teatterikorkeakoulussa. Musiikkikoulutus taas tapahtuu Sibelius-Akatemiassa ja kuvataiteen syventävät opinnot Kuvataideakatemiassa. Näiden koulutusohjelmien välinen yhteistyö on tällä hetkellä erittäin vähäistä ja toteutuu useimmiten vasta jatko-opintovaiheessa. Taiteen sisällön kehitystä ruokkii eri taiteenalojen rajanylitykset ja luontainen vuorovaikutus jo opiskeluaikana. Siksi on tärkeää, että tulevaisuudessa samassa yliopistossa saisivat opiskella esimerkiksi kuvataiteen eri suuntausten edustajat, kuten kuvanveistäjät, taidemaalarit, pukusuunnittelijat, tila-aikataiteilijat, elokuvaajat ja lavastajat. Teatterikorkeakoulun näyttelijöillä olisi hyvä olla yhteisiä opintoja paitsi teatteri- myös elokuvaohjaajien kanssa. Tulevien yhteistyökumppanien tulisi tutustua toistensa ammatteihin syvällisemmin, mitä eri yliopistojen välinen yhteistyö erillisten projektien muodossa nyt mahdollistaa. Myös verkostoituminen saman alan eri erityisammattikuntien välillä on olennainen osa opiskelua. Me alan ammattilaisjärjestöt olemme sitä mieltä, että elokuva- ja lavastustaiteen paras paikka on nyt perustettavassa uudessa Taideyliopistossa. Raimo Söder puheenjohtaja, Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto Tiedustelut: 050 564 7669 Sekä seuraavat järjestöt: - Suomen Teatterit ry - Suomen Näyttelijäliitto ry - Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe ry - Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto SET ry - Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry - Suomen lavastus- ja pukusuunnittelijat ry - Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry - Suomen Valo- ja Äänisuunnittelijoiden Liitto ry - Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ryNike Ambassador 10