Koronaviruksen vaikutukset

Koronavirus vaikuttaa kaikkien kulttuurialojen toimintaan ja toimeentuloon.  Useat kulttuuritoimijat ovat aloittaneet tiedonkeruun välittääkseen viestiä päättäjille koronaviruksen vaikutuksista kulttuurialalla. Myös Sunklo kerää tietoa viruksen aiheuttamista ansionmenetyksistä ja viruksen muista vaikutuksista näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien työskentelyyn ja työskentelyedellytyksiin. 

Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia ovat näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien kohtaamat erityispiirteet ja vaikutukset toimeentuloon sekä mihin kaikkeen nykyinen poikkeustila vaikuttaa. Myös välilliset positiiviset vaikutukset, esimerkiksi av-teosten kulutuksen suhteen, auttavat ymmärtämään kokonaiskuvaa. 

Suosittelemme, että kirjaatte ylös esimerkiksi seuraavia tietoja: 

  • Tiedossanne olevat Suomessa ja ulkomailla peruuntuneet tekstienne esitykset ja ensi-illat (montako ensi-iltaa tai esitystä on peruuntunut; minkä kokoisissa teattereissa; millainen on arvioitu ansionmenetys; jo aiheutuneet kulut, joita ei korvata) 

  • Muut peruuntuneet työt, esimerkiksi vierailut, neuvottelut, esiintymiset 

  • Viruksen aiheuttaman poikkeustilan muita vaikutuksia (esim. av-teosten kulutuksen lisääntymisestä, työskentelyedellytysten hankaloitumisesta, uusista avauksista esimerkiksi striimatuista esityksistä...) 

Pyydämme toimittamaan näitä kokemuksia Sunklolle nyt sekä myöhemmin tilanteen edetessä. Tietoja käytämme viestiessämme päättäjille viruksen vaikutuksista näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien osalta. 

Kokemuksia voi toimittaa sähköpostitse toiminnanjohtaja Sonia Meltille, sonia.meltti@sunklo.fi.