Kansainvälisten tekijänoikeuksien lyhyt oppimäärä

Dramaattiset otsikot meemikiellosta nostivat tekijänoikeudet uutiskynnyksen yli Suomessakin viime viikolla. Oikeasti kyse on tekijänoikeuksista ja luovan työn tekijöiden oikeudesta saada elantonsa oman työnsä kaupallisesta hyödyntämisestä digitaalisissa medioissa. Pyrimme tässä avaamaan asian taustaa Sunklon jäsenten kannalta.

Tutustu ensin SAAn (Society of Audiovisual Authors) infografiikkaan, jossa kerrotaan av-tekijöiden, ohjaajien ja käsikirjoittajien, tulonmuodostuksesta Euroopassa:
 
Audiovisual Authors' Remuneration
 
Tämä osoittaa, että euroopanlaajuisesti käsikirjoittajien ja ohjaajien ongelma on se, että tulot ovat pienet ja epäsäännölliset ja neuvotteluasema heikko. Yleensä työstä sekä tekijänoikeuksien luovutuksesta sovitaan kertakorvaus ja sopimus tehdään sellaisella hetkellä, jolloin teos ei vielä ole valmis, joten sen taloudellisesta arvostakaan ei ole vielä lopullista tietoa. Vain hyvin pieni osa eurooppalaisista käsikirjoittajista tai ohjaajista saa rojaltityyppisiä maksuja, jotka ovat suhteessa siihen, kuinka paljon heidän teostaan on käytetty. Samaan aikaan audiovisuaalinen ala kasvaa ja voi hyvin.
 
Tämän takia eurooppalaiset kattojärjestömmekin ovat ajaneet sellaista asiaa, että käsikirjoittajien ja ohjaajien pitäisi saada rojalteja suhteessa työnsä käyttöön eikä pelkästään kertakorvauksia töistään, mistä tämä video puolestaan kertoo: SAA: Fair Remuneration
 
Tavoitteena on siis ollut saada EU-tason säätelyyn se, että av-tekijöille on taattava kollektiivisesti hallinnoitu ja luovuttamaton oikeus korvaukseen teostensa käytöstä, suoraan niitä teoksia yleisölle välittävältä taholta (esim. Youtube). Alan järjestöjen (SAA, FERA ja FSE) yhteiset tavoitteet voit lukea tästä linkistä
 
 
Lainauksia kattojärjestöiltämme liittyen luovuttamattomaan, suhteelliseen korvausoikeuteen:

“Some countries within the EU and beyond, already have in place the right to proportional remuneration for authors, paid by the exploiters of the works and collectively managed, which demonstrates that it is possible and does not hinder or complicate the audiovisual exploitation chain. EU decision-makers should not only follow their lead but be the front-runner in supporting Europe’s audiovisual creativity” 
- Cécile Despringre, SAA Executive Director.

"Online exploitation is the future of audiovisual authors’ proportionate remuneration. But they are usually freelance, in a weak bargaining position when negotiating their contracts and therefore do not benefit from any "contractual freedom". Collective negotiations are therefore essential for them to finally benefit from the success of their works online, and effectively be part of the Digital Single Market.”
Pauline Durand-Vialle, FERA Chief Executive.

“Audiovisual authors are disconnected from the exploitation of their creative work online, and struggle to develop sustainable freelance careers. It amounts to loss of cultural creativity, innovation and pluralism, which Europe needs more than ever. The EU can play a key role to promote its talents with the Copyright Directive.”
David Kavanagh, FSE Executive Officer.
 
Euroopan parlamentti äänesti digitaalisten sisämarkkinoiden direktiivistä 12.9.2018. Kaikkia tekijäjärjestöjen kannattamia tavoitteita ei saavutettu, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että direktiivissä todetaan, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen, suhteelliseen korvaukseen teoksensa käytöstä, mukaan lukien online-käyttö. Lisäksi todetaan, että tällainen korvaus voidaan sopia mm. kollektiivisissa sopimuksissa. Ohessa FSE:n, FERA:n ja SAA:n yhteinen tiedote asiasta: Support for authors' rights in the DSM
 
Seuraavaksi lainsäädäntöprosessi jatkuu trilogi-neuvotteluissa, joissa ovat mukana tietysti myös käsikirjoittajien järjestö FSE sekä käsikirjoittajien ja ohjaajien kollektiivihallinnointijärjestö SAA. Ne pyrkivät saamaan tekijän asemaa koskevista direktiivin kirjauksista mahdollisimman hyviä. Seuraamme tilannetta.Air Jordan VIII 8