Käsikirjoittajien Killan puheenjohtajaksi Karoliina Lindgren


Käsikirjoittajien Killan hallitus valitsi kokouksessaan yksimielisesti puheenjohtajakseen Karoliina Lindgrenin (TaM).
 
Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut Lindgren on jo pitkään vaikuttanut järjestökentällä varsinaisen kirjoittajanuransa ohella. Hän on istunut mm. Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n hallituksessa vuodesta 2012 lähtien, edustanut käsikirjoittajiia elokuva-alan yhteistyöelin Avaimessa sekä ollut neuvottelemassa Elokuvasäätiön kanssa tukiohjeiden uudistuksista.
 
Käsikirjoittajien aseman tämän hetken suurimmaksi ongelmaksi Lindgren nimeää käsikirjoittajien arvostuksen ja näkyvyyden puutteen. Puheenjohtajana hän asettaa tavoitteekseen rohkaista kirjoittajia astumaan esiin ja toisaalta vastuuttaa koko elokuva- ja tv-kenttää toimimaan samoin.
 
Käsikirjoittajien Killan sivuilta löytyvästä puheenjohtajan haastattelusta selviää tarkemmin käsikirjoittajien ammattikuntaa koskettavat ajankohtaiset kysymykset.
 
Käsikirjoittajien Kilta on suomalaisten elokuva- ja tv-käsikirjoittajien järjestö, johon kuuluu yli 200 käsikirjoittajaa.
 
Killan tavoitteena on ajaa elokuva- ja tv-käsikirjoittajien asemaa Suomessa sekä tuoda heidän työtään näkyvämmäksi. Tarkoituksena on myös käsikirjoittajan ammatin arvostuksen lisääminen ja nopeasti kasvavan, monimuotoisen ammattikunnan yhteen saattaminen.
 
Lisätiedot:
kiltasihteeri@gmail.com
www.kkilta.fi
 
 Air Jordan XI 11 Kid