Forum Artis ry:n tavoitteet hallitusohjelmaan 2011–2015

Forum Artis ry on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka edustaa 16 valtakunnallista taiteilijajärjestöä ja niiden kautta yli 20 000 suomalaista ammattitaiteilijaa. Forum Artis ry toivoo, että vuonna 2011 valittava uusi eduskunta ottaisi erityisesti huomioon ammatti-taiteilijoiden sosiaaliturva-asiat, eläkekysymykset sekä taiteilijoiden työllistymistä edistävät toimet, kuten on esitetty tohtori Tarja Cronbergin selvityksessä Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6). Taidealat työllistävät suoraan ja välillisesti suuren joukon ihmisiä, jotka ovat hyvin koulutettuja ja työssään tinkimättömiä, mutta joiden työura on epätyypillinen. Monet koulutetut ammattitaiteilijat tekevät epätyypillistä työtä palkkatyön, pätkätyön, apurahojen ja pienyrittäjyyden välillä vuorotellen. Uuden hallituksen olisikin laajasti eri taiteen aloja kuunnellen kehitettävä itsensä työllistävien -ryhmää osaksi työlainsäädäntöä. Vanhoista apurahoista ei ole kertynyt eläke-etuja, joka näkyy ongelmana suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle näinä vuosina. Forum Artis ry kannattaa myös taiteilijapalkkajärjestelmän edellytysten tutkimista. Taiteen ammattilaiset tuottavat ytimen siihen rakennelmaan, joka työllistää lukuisan määrän eri alojen ammattilaisia konservaat-toreista intendentteihin ja taiteen tutkijoista aina ministeriön virkamiehiin saakka. Olisi siis vähintäänkin oikeudenmukaista, että myös sisältöjen tuottajat pääsisivät säännöllisten tulojen, sosiaalietujen ja eläkkei-den nauttijoiksi. Kärkitavoitteemme seuraavaan hallitusohjelmaan 2011–2015 ovat: 1. Taiteilija voi halutessaan korvata työttömyysturvan työllisyysapurahalla, joka on työmarkkinatuen suuruinen ja jota haetaan starttirahan tapaan. 2. Valtion uusien, vuosittain myönnettävien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä nostetaan 100 eläkkeeseen/ vuosi. 3. Ammattitaiteilijoiden eläketurva-asiat keskitetään Melaan. (Työsuhteessa työskentelevien taiteilijoiden eläkeasiat jäävät yhä TyELiin.) Forum Artis ry toivoo lisäksi, että uusi eduskunta pyrkii helpottamaan taiteilijoiden asemaa nostamalla apurahamediaania, myöntämällä yritysten taideostoille verovapauksia sekä auttamalla taiteilijoita ansaitsemaan yhä suuremman osan kokonaisansioistaan taiteellisella työskentelyllään. FORUM ARTIS ry, www.forumartis.fi Finlands svenska författareförening rf, Finlands Svenska Skådespelarförbund rf, GRAFIA ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Lausujain Liitto ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto, Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Taiteilijaseura, Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto FINNFOTO , Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, Teatteri- ja Mediatyöntekijät, Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ryNEW NIKE SHOES