Ehdota Silmänkääntäjä-palkinnon, TINFO-palkinnon ja THALIA-palkinnon saajaa!

Teatterin tiedotuskeskuksen tiedote, 20.10.2009. Teatterialan yhteisöt ovat päättäneet järjestää yhteistyössä Thalia-gaalan, jossa jaetaan palkintoja yhteensä 19 kategoriassa. Gaala pidetään Suomen Kansallisteatterissa 7. helmikuuta 2010. Teatterin tiedotuskeskus jakaa gaalassa kolme palkintoa ja etsii nyt ehdokkaita palkinnoille. Silmänkääntäjä-palkinnolla halutaan nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teatterialalla tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. Todennäköisesti Silmänkääntäjä ei ole lööpeistä tuttu, vaan toimii taustalla. Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. Silmänkääntäjä-palkittu voi olla henkilö (tai työpari tai työryhmä), joka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan on tehnyt ”läpimurron” tai hätkähdyttänyt oivallisuudellaan. Hän voi olla vaikuttanut ilahduttavasti teatterin imagoon, esitystoimintaan tai työn laatuun. Hän on voinut toimia teatterissa, alan järjestöissä tai muissa yhteisöissä harjoittaen teatterityötä tukevaa toimintaa. Tavoitteena on vapaamuotoinen laaja-alaisuus, joten ehdottaa voi ketä vain. TINFO-palkinnon tavoitteena on palkita teatterista puhuvia tai kirjoittavia teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita, yms. tai nostaa esille innovatiivisia hankkeita ja parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä. Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. Palkinto voi perustua äskettäiseen tekoon tai elämäntyöhön. THALIA-palkinto on uusi palkinto, jolla Teatterin tiedotuskeskus palkitsee gaalassa vuoden esityksen. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys, jonka ensi-ilta on ollut vuoden 2009 aikana. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Tavoitteena on palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Perustelujen lisäksi tarvitaan käsiohjelma tai muut perustiedot esityksestä. Kuka voi ehdottaa? Mitä tahansa näistä kolmesta palkinnosta tai kaikkia kolmea palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa, niin yksityishenkilö kuin teatteri tai yhdistyskin, niin virallinen kuin epävirallinenkin taho. Vuoden esitystä voi ehdottaa myös oman talon esitysten joukosta. Kaikkia ehdotukset on vapaamuotoisesti perusteltava. Ehdotukset käsittelee TINFOn kullekin palkinnolle asettamat raadit, jotka nimeävät viisi finalistia palkinnonsaajiksi. Raati voi halutessaan tehdä finalistivalinnan myös ehdotusten ulkopuolelta. Teatterin tiedotuskeskuksen kullekin palkinnolle nimeämät kolme valitsijaa päättävät finalistien joukosta palkinnonsaajat. Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa Teatterin tiedotuskeskukseen joko sähköisessä tai paperimuodossa 15. marraskuuta 2009 mennessä, s-postitse tinfo@teatteri.org tai osoitteella Teatterin tiedotuskeskus, Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä palkintoehdotus). Riitta Seppälä, Teatterin tiedotuskeskuksen johtajaJordan XII Slide