Anvisning om manuscreditering

SUNKLOs nya anvisningshäfte om manuscreditering är ny publicerat också på svenska. Manuscreditering – Anvisningar för film- och tv-branschen 2020 (Käsikirjoituskrediitit – Ohjeistus elokuva- ja tv-alalle 2020) publicerades på finska tidigare i år.

Anvisningen innehåller praktiska riktlinjer för alla som är verksamma inom film- och tv-branschen. Syftet med riktlinjerna är:

  1. att främja ett rättvist och faktamässigt grundat erkännande (credit) för film- och tv-verk,

  2. att klargöra och informera om manusförfattarnas arbetsroll och den interna arbetsfördelningen,

  3. att minska tvister kring hur manusförfattarnas erkännande (credit) ska se ut samt

  4. att standardisera den redan befintliga användningen av för- och eftertexter.

Anvisningar på svenska och på finska hittar du i slutet av den här sidan.