​Tekijänoikeuslainsäädänto uudistuu Euroopassa

Euroopan komission yksi päätavoitteista viimeisen viiden vuoden aikana on ollut digitaalisten sisämarkkinoiden luominen. Federation of Screenwriters in Europe (FSE) tekee työtä tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi niin, että käsikirjoittajien asema paranee. Elokuvien ja televisiosarjojen digitaalinen levittäminen on muuttanut, ja edelleen radikaalisti muuttaa sitä tapaa, jolla luovien sisältöjen tekijänoikeuksien kohtuullinen korvaaminen tekijöille onnistuu. 
 
Audio Visual Media Services Directive (AVMS) on uusi direktiivi, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 2.10.2018 ja jonka tulee astua voimaan 21 kk sisällä. Se edellyttää kansainvälisiltä suoratoistopalveluyhtiöiltä, että 30% tarjonnasta on eurooppalaisia töitä (poikkeuksena pienet ja vahvasti erikoistuneet yhtiöt), ja niiden riittävästä näkyvyydestä tarjonnassa on huolehdittava. Jäsenmaat voivat myös edellyttää suoratoistopalveluyhtiöiden osallistuvan tuotantokustannuksiin kussakin maassa sopivalla tavalla. Ohjelmatarjonnan lähettämisen ja edelleenlähettämisen sääntely on myös uudistumassa nopeasti.
 
AVMS-direktiivin lisäksi työn alla on edellisessä uutiskirjeessämme käsitelty Digital Single Market (DSM) -direktiivi. FSE ja sen jäsenjärjestöt tekevät töitä, jotta tämän direktiivin lopullinen muotoilu olisi käsikirjoittajille suotuisa. Euroopan parlamentti on tehnyt direktiiviin kirjoittajien asemaa parantavia ehdotuksia, joiden läpimenon alan järjestöt pyrkivät varmistamaan, kun direktiivin lopullisista sanamuodoista neuvotellaan. Aikataulu on tiukka; kaiken tulisi olla valmista tammi-helmikuussa 2019. Tämän jälkeen direktiivistä äänestetään lopullisesti Euroopan parlamentissa, ennen uusia eurovaaleja keväällä.
 
Käsikirjoittajille DSM-direktiivissä on tärkeää ns. Transparency Triangle, jossa pyritään kohtuulliseen ja oikein suhteutettuun tekijänoikeuskorvaukseen myös digitaalisessa levityksessä. FSE työskentelee yhdessä ohjaajajärjestö FERAn kanssa tekijänoikeussopimusten edistämiseksi ja ohjeistaa toimimaan jäsenmaissa direktiivin läpiviennin varmistamiseksi. Käynnissä on suurin tekijänoikeuslainsäädännön muutos vuosikymmeniin, ja Sunklo on valmistelussa aktiivisesti mukana.

Viimeksi asiaa käsiteltiin alan maailmankokouksessa Berliinissä 10.-11.10.2018. Sunklosta osallistui kokoukseen viisi hallituksen edustajaa sekä toiminnanjohtaja Sonia Meltti. Nike Kyrie 5