Käsikirjoittajien Kilta

Killan tavoitteena on ajaa elokuva- ja tv-käsikirjoittajien asemaa Suomessa sekä tuoda heidän työtään näkyvämmäksi. Tarkoituksena on myös käsikirjoittajan ammatin arvostuksen lisääminen ja nopeasti kasvavan, monimuotoisen ammattikunnan yhteen saattaminen.

Kilta ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin, apurahatahoihin ja työnantajiin, järjestää käsikirjoittajan työhön liittyviä seminaareja sekä keskustelutilaisuuksia, palaute- ja lukupiirejä sekä ottaa osaa kansainväliseen toimintaan.

Koordinaattori:
Aleksi Aro-Heinilä

Sähköposti:
sihteeri@kkilta.fi

Osoite:
Käsikirjoittajien Kilta / Sunklo
Agricolankatu 4 LH 46–48
00530 Helsinki