Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry.

Finlands Dramatiker och Manusförfattare har fungerat som en av författarna instiftad intresseorganisation ända sedan starten år 1921. Vi har 500 medlemmar, verksamma som professionella dramatiker och manusförfattare inom film, TV , radio och multimedia. Förbundet har såväl finsk- som svenskspråkiga medlemmar.

Vi arbetar för våra medlemmars och övriga rättsinnehavares ( bl.a. dödsbons) yrkesmässiga, upphovsrättsliga och ekonomiska intressen. Vi förhandlar och träffar avtal samt utvecklar generalla verksamhetsmodeller för branschen i samarbete med teatrar, TV-kanaler och producenter. Vi utövar också nära samarbete med andra konstnärs- och upphovsrättsorganisationer samt myndigheter för att främja våra professionella strävanden.

Vi upprätthåller ett inhemsk pjäsbibliotek. Vi förmedlar dramatik och gör upp avtal om uppsättningar i Finland och i utlandet. Därtill erbjuder vi service vid pjäsval och svarar på förfrågningar om upphovsmannarätt, kontrakt och stipendier.

Finlands Dramatiker och Manusförfattares huvuduppgift har inte förändrats under åren eller genom uppkomsten av nya slag av media: vi värnar fortsatt om författarnas intressen och arbetar för den finländska dramatiken.

Styrelsen

Ordförande
Sami Keski-Vähälä

Ledamöter
Aina Bergroth
Anna Brotkin
Jenny Dahlström
Lauri Jänis
Marie Kajava
Markus Leikola
Katri Myllyniemi
Jari Olavi Rantala
Jenni Toivoniemi

Verksamhetsledare
Timo Enroth

 

Medlemskap

Person som skrivit antingen

 1. en lång eller två korta helaftonspjäser som uppförts vid professionell teater
 2. ett långt eller två korta hörspel
 3. ett långt eller två korta enskilda program i dramatisk form som visats i riksomfattande tv-nät, tre miniserier eller fem delar av en långvarig tv-serie
 4. ett långt eller två korta manuskript till professionellt förverkligad fiktiv film som förevisats offentligt
 5. fiktivt, tillräckligt omfattande dramatiskt manuskript, som framförts av professionella konstnärer, i något annat konstnärligt medium (t.ex. multimedia, opera eller på nätet)
kan godkännas som ordinarie medlem i Finlands Dramatiker och Manusförfattare.

Person som studerar dramaturgi vid högskola, eller studerande på mellannivå som uppvisar arbetsprov, kan antas som provmedlem. Provmedlemskapet kan högst fortgå fem år.

Författare, dramaturger, översättare och kompositörer kan även godkännas som kundmedlemmar.

Prov- och kundmedlemmar är inte röstberättigade vid årsmötet.

Finlands Dramatiker och Manusförfattares hedersmedlemmar är Bengt AhlforsInkeri KilpinenOuti NyytäjäArto SeppäläAimo Vuorinen, Pirkko Saisio och Lauri Sipari. Förbundets årsmöte besluter om hedersmedlemskap utgående från styrelsens förslag.

Medlemsförmåner
 • Avtal och ersättningsrekommendationer (teater,film, tv och radio)
 • Pjäsförmedling till inhemska och utländska teatrar
 • Bevakning av upphovsrättigheter
 • Förvärvande av dramatiseringsrättigheter från utlandet och hemlandet
 • Juristtjänster
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Rådgivningstjänster (bl.a. stipendier och beskattning)
 • Evenemang och seminarier
 • Yrkesmässig intressebevakning
 • Arbetsrumsstipendium (Villa Kivi)
 • Upptagningsersättningar (Kopiosto)
 • Rabatter med medlemskortet (bl.a. teaterbiljetter)
 • Medlemsinformation och medlemssida på internet
Medlemsskyldigheter

Ordinarie medlemmar och kundmedlemmar 120 euro samt provmedlemmar 60 euro per år.

Medlemansökan

Medlemansökan:

KONTAKT

Finlands Manusförfattare och Dramatiker rf
Adress: Agricolagatan 4 LH 46-48, 00530 Helsingfors, Finland
Email: info@sunklo.fi

Bekanta dig med vår nyaste medlemsenkät. Bilagan finns nedan.