Esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta ei viedä eteenpäin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on päättänyt olla esittämättä muutoksia tekijänoikeuslakiin. Lausuntokierroksen kautta saapunut palaute osoitti Wallinin mukaan sellaisen kompromissiratkaisun löytämisen mahdottomaksi, joka selventäisi voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Ministeri on myös ilmoittanut, että työsuhdetekijänoikeuksia koskeva lainvalmistelu ei enää jatku tämän hallituksen aikana, vaan asia on nyt hänen osaltaan loppuun käsitelty. Ministerin perusteluja päätökselle on luettavissa opetusministeriön tiedotteesta. Opetusministeriön sivuilta ovat myös luettavissa työryhmän nyt kumottu esitys sekä useita esitykseen annettuja lausuntoja. Opetusministeriö pyysi syksyn aikana myös Suomen Näytelmäkirjailijaliiton lausuntoa työryhmän esityksestä. Näytelmäkirjailijaliitto piti esitettyä työsuhdeolettamaa perusteettomana ja tarpeettomana. Tekijänoikeudesta työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin on pystytty nykyisen lain voimassa ollessa laajasti sopimaan, eikä sitä koskevia asioita ole saatettu oikeuden ratkaistavaksi. Tämä osoittaa, ettei tilanne ole ollut käytännössä ongelmallinen.Nike Zoom Live 2017