Tanssielokuvan mentorointihanke

Loikka Kontakti järjestää LoikkaPro-ammattilaistoimintaa ja jatkokoulutusta tanssielokuvan tekijöille. Uusi tanssielokuvan tekijyyttä ja tuotantoja tukeva muoto on tanssielokuvan käsikirjoittamista ja osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti tukeva LoikkaPro-mentorointiohjelma uusille tai valmisteilla oleville elokuvahankkeille.

Mentorointi tähtää tanssielokuvan hankkeiden sparraamiseen idean, käsikirjoituksen ja tuotannon osalta ja pyrkii parantamaan hankkeen valmiuksia hakea elokuvan tuotantorahoitusta ja käynnistää tuotanto. Mentoroinnissa kehitteillä olevia elokuvia tuetaan ja kannustetaan Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:n (Sunklo) dramaturgien ja muiden kullekin hankkeelle valikoitujen asiantuntijoiden toimesta kohti kirkkaita elokuvallisia ja kerronnallisia valintoja. Mentorointi perustuu dialogiin  ja koskee koko taiteellista ja tuotannollista työryhmää.

Mentorointiin valitaan hakemusten perusteella 4 tanssielokuvan hanketta. Mentorointi alkaa kesäkuussa 2017 ja jatkuu kullekin hankkeelle suunnitellun aikataulun mukaisesti periodeittain vuoden loppuun. Mentoroiduilla hankkeilla on mahdollisuus hakea Loikka tanssielokuvan tuotantohankkeeseen, jonka 3. hakukierros aukeaa syksyllä 2017. Loikka Kontakti koordinoi mentorointihanketta ja vastaa sen tuotannosta. Sunklo ja Loikka vastaavat yhdessä hankkeille kohdennettujen mentoreiden rekrytoinnista. Mentorointihankkeen havaintoja ja saavutettua tietoa tullaan jakamaan syksyn aikana kentälle suunnatuissa seminaareissa (2 kpl) , joihin mentoroitujen hankkeiden edustajien toivotaan osallistuvan.

Hakukriteerit ja ohjeet:
Mentorointiin voi hakea suomessa toteutettavalla tanssielokuvan lyhytelokuvallisella hankkeella. Elokuvan idean tulee olla kehitelty treatment tai käsikirjoitus vaiheeseen. Hankkeen työryhmässä tulee olla minimissään elokuvaohjaaja ja koreografi. Varmistunut tuottaja/tuotantoyhtiö ja muu työryhmä voidaan katsoa hankkeen eduksi, mutta ei ole välttämätön tai poissulkeva hakukriteeri. Mentorointiin voi hakea valtakunnallisesti, mutta mentoroinnin järjestävä osapuoli ei sitoudu kattamaan työryhmän matka- tai majoituskuluja. Mentorointi voi tapahtua käytännössä eri puolilla Suomea.

Hakijan tulee lähettää hakemus 15.5. Klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jukka.asikainen@sunklo.fi 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot: 
Hankkeen lyhyt kuvaus (max 500 merkkiä)
Hankkeen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot:  
Hankkeen työryhmän jäsenet ja tehtäväkuvat: 
Elokuvan käsikirjoitus ja synopsis tai muu vastaava elokuvaidean kuvaava selvitys
Perustelut miksi haen mentorointiin ja mitä mentoroinnilta odotan (max 2500 merkkiä)

Hakemukseen tulee liittää:
Hankkeen suunniteltu tuotantoaikataulu 
Hankkeen suunniteltu tulo- ja menoarvio, maininta mahdollisista saaduista ja haetusta avustuksista sekä tuotantotuista
Työryhmän jäsenten biot tai lyhyet CV:t (cv max 2 sivua) 
Työryhmän sitoumus mentorointiin ja elokuvan kehittelyyn
Hakemukseen voi myös liittää ehdotuksia toivotuista mentoreista ja sen kohdentumisesta
Tiedostomuodot: doc(x), pdf, rtf, xls(x)  

Lisätietoja:  
Loikka Kontakti mentorointihankkeen vastaava: Hanna Pajala-Assefa hanna.pajala@loikka.fi
Sunklon toiminnanjohtaja: Jukka Asikainen jukka.asikainen@sunklo.fiKids Clothes