Taitelijajärjestöt vaativat yksimielisesti Taiteen edistämiskeskuksen johtajan yksinvallan purkamista

Kahtakymmentätuhatta taiteen ammattilaista edustavat järjestöt ovat yksimielisiä lausunnoissaan Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike) annetusta asetuksesta. Järjestöjen mukaan Taiteen edistämiskeskusta koskevassa asetusluonnoksessa valta keskittyy täysin edistämiskeskuksen johtajalle. Järjestöjen mielestä tämä henkilö ei saa yksin linjata suomalaista taidepolitiikkaa. Asetusesitys sellaisenaan on myös vastoin taiteen autonomiaa ja päätöksenteon avoimuutta. Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki ilmaisi selkeästi eduskunnassa Taike-lain käsittelyn aikana, ettei uudistuksen tarkoituksena ole keskittää taidepoliittista valtaa yhdelle henkilölle, vaan vahvistaa taiteen autonomiaa ja moniäänisyyttä. Lausuntokierroksella ollut asetus vie kuitenkin siihen, että yhdellä henkilöllä on valta päättää muun muassa siitä, mitä taidetta tuetaan taloudellisesti ja mitä ei. Taiteilijajärjestöjen mielestä ei kuitenkaan ole vielä liian myöhäistä parantaa tilannetta, jos asetuksessa huomioidaan järjestöjen yksimielisesti esittämät muutokset. Siksi 26 taiteilijajärjestöä ja taiteen keskeistä toimijaa ehdottaakin, että päätösvaltaa siirrettäisiin johtajan yksinvaltiuden sijaan taideneuvostolle. Taideneuvosto linjaisi edistämiskeskuksen toiminnan, ei Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, kuten asetusluonnoksessa ehdotetaan. Lisätietoja: Suomen Elokuvaohjaajaliitto Selo, toiminnanjohtaja Janne Pellinen, p. 050 539 0951 Suomen Harrastajateatteriliitto, puheenjohtaja Kari Rentola, kari.rentola@HKT.fi Suomen Kirjailijaliitto, toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, p. 09 449 752 Suomen Muusikkojen Liitto, puheenjohtaja Ahti Vänttinen, p. 09 6803 4073 Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, toiminnanjohtaja Minna Sirnö, p. 09 135 6191 Suomen Näyttelijäliitto, toiminnanjohtaja Elina Mäntylä, p. 09 2511 2136 Suomen Säveltäjät, toiminnanjohtaja Annu Mikkola, p. 09 44 55 89 Suomen Taiteilijaseura, puheenjohtaja Hanna Ojamo, p. 041 458 6187 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto, puheenjohtaja Tommi Saarikivi, p. 09 2511 2151 Suomen Teatterit, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, p. 09 2511 2151 Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis, toiminnanjohtaja Aku Toivonen, p. 050 5590025 Taidemaalariliitto, puheenjohtaja Maaria Märkälä, p. 040 725 7839 Teatteri- ja mediatyöntekijät, puheenjohtaja Reija Hirvikoski, p. 050 566 3995 Teatterikeskus, toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, p. 09 135 7613 Teatterin tiedotuskeskus TINFO, toiminnanjohtaja Hanna Helavuori, p. 09 2511 2121 Työväen Näyttämöiden Liitto, toiminnanjohtaja Eeva-Sisko Artell, p. 09 2511 2171 Ainakin nämä 26 taiteen toimijaa vaativat muutoksia johtajan asemaan lausunnoissaan valtioneuvoston asetuksesta koskien Taiteen edistämiskeskusta: Suomen Kirjailijaliitto ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Suomen Tanssitaiteilijain Liitto Suomen Muusikkojen Liitto ry Finlands svenska författareförenings rf Teatterin tiedotuskeskus TINFO Suomen Näyttelijäliitto Forum Artis ry Työväen Näyttämöiden Liitto ry Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry Teatterikeskus ry Suomen Teatteriohjaajien Liitto (STOhL) Valokuvataiteilijoiden Liitto ry Taidemaalariliitto Suomen Teatterit ry Suomen Taiteilijaseura Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry Sibelius-Akatemia Suomen Säveltäjät ry Taiteilijajärjestö MUU ry Suomen Mediataideverkko ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry Air Jordan IV 4 Retro Snake Skin