Taitelijajärjestöt vaativat yksimielisesti Taiteen edistämiskeskuksen johtajan yksinvallan purkamista

Kahtakymmentätuhatta taiteen ammattilaista edustavat järjestöt ovat yksimielisiä lausunnoissaan Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike) annetusta asetuksesta. Järjestöjen mukaan Taiteen edistämiskeskusta koskevassa asetusluonnoksessa valta keskittyy täysin edistämiskeskuksen johtajalle.

Järjestöjen mielestä tämä henkilö ei saa yksin linjata suomalaista taidepolitiikkaa. Asetusesitys sellaisenaan on myös vastoin taiteen autonomiaa ja päätöksenteon avoimuutta.

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki ilmaisi selkeästi eduskunnassa Taike-lain käsittelyn aikana, ettei uudistuksen tarkoituksena ole keskittää taidepoliittista valtaa yhdelle henkilölle, vaan vahvistaa taiteen autonomiaa ja moniäänisyyttä. Lausuntokierroksella ollut asetus vie kuitenkin siihen, että yhdellä henkilöllä on valta päättää muun muassa siitä, mitä taidetta tuetaan taloudellisesti ja mitä ei. Taiteilijajärjestöjen mielestä ei kuitenkaan ole vielä liian myöhäistä parantaa tilannetta, jos asetuksessa huomioidaan järjestöjen yksimielisesti esittämät muutokset.

Siksi 26 taiteilijajärjestöä ja taiteen keskeistä toimijaa ehdottaakin, että päätösvaltaa siirrettäisiin johtajan yksinvaltiuden sijaan taideneuvostolle. Taideneuvosto linjaisi edistämiskeskuksen toiminnan, ei Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, kuten asetusluonnoksessa ehdotetaan.

Lisätietoja:
Suomen Elokuvaohjaajaliitto Selo, toiminnanjohtaja Janne Pellinen, p. 050 539 0951
Suomen Harrastajateatteriliitto, puheenjohtaja Kari Rentola, kari.rentola@HKT.fi
Suomen Kirjailijaliitto, toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, p. 09 449 752
Suomen Muusikkojen Liitto, puheenjohtaja Ahti Vänttinen, p. 09 6803 4073
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, toiminnanjohtaja Minna Sirnö, p. 09 135 6191
Suomen Näyttelijäliitto, toiminnanjohtaja Elina Mäntylä, p. 09 2511 2136
Suomen Säveltäjät, toiminnanjohtaja Annu Mikkola, p. 09 44 55 89
Suomen Taiteilijaseura, puheenjohtaja Hanna Ojamo, p. 041 458 6187
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto, puheenjohtaja Tommi Saarikivi, p. 09 2511 2151
Suomen Teatterit, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, p. 09 2511 2151
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis, toiminnanjohtaja Aku Toivonen, p. 050 5590025
Taidemaalariliitto, puheenjohtaja Maaria Märkälä, p. 040 725 7839
Teatteri- ja mediatyöntekijät, puheenjohtaja Reija Hirvikoski, p. 050 566 3995
Teatterikeskus, toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, p. 09 135 7613
Teatterin tiedotuskeskus TINFO, toiminnanjohtaja Hanna Helavuori, p. 09 2511 2121
Työväen Näyttämöiden Liitto, toiminnanjohtaja Eeva-Sisko Artell, p. 09 2511 2171

Ainakin nämä 26 taiteen toimijaa vaativat muutoksia johtajan asemaan lausunnoissaan valtioneuvoston asetuksesta koskien Taiteen edistämiskeskusta:

Suomen Kirjailijaliitto ry
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Suomen Tanssitaiteilijain Liitto
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Finlands svenska författareförenings rf
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Suomen Näyttelijäliitto
Forum Artis ry
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Teatterikeskus ry
Suomen Teatteriohjaajien Liitto (STOhL)
Valokuvataiteilijoiden Liitto ry
Taidemaalariliitto
Suomen Teatterit ry
Suomen Taiteilijaseura
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
Sibelius-Akatemia
Suomen Säveltäjät ry
Taiteilijajärjestö MUU ry
Suomen Mediataideverkko ry
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry