Sunklon lausunto: Valtioneuvoston asetusluonnos Taiteen edistämiskeskuksesta

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on 2.11.2012 antanut Opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Taiteen edistämiskeskukseen liittyvästä asetusluonnoksesta.Zoom Lebron XI 11