Muistutus: tekijänoikeuksien siirrosta

MUISTUTUS!
TÄRKEÄÄ!

- - -

MIKSI ALLEKIRJOITTAISIN SOPIMUKSEN OIKEUKSIENI SIIRROSTA?

15.4.2013 Kopiosto ry lanseerasi uudenlaisen tekijänoikeuksien hallinnointikäytännön, jossa tekijä luovuttaa sopimuksella teoksensa massakäyttöoikeudet jollekin Kopioston jäsenjärjestölle. Jäsenjärjestö – meidän tapauksessamme Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, eli SUNKLO – antaa tämän jälkeen Kopiostolle tehtäväksi näiden oikeuksien hallinnoinnin ja tuottojen tuloutuksen tekijöille.

Tekijänä sinä voit uudessa sopimuksessa itse valita missä ominaisuudessa (käsikirjoittajana, näytelmäkirjailijana, dramaturgina jne.) sopimuksen allekirjoitat ja mitkä oikeudet mahdollisesti jätät sen ulkopuolelle. Sopimus korvaa entisen valvontavaltakirjan, jonka useimmat käsikirjoittajat ja näytelmäkirjailijat ovat aiemmin antaneet. Sopimus koskee vain niitä teoksia, joista tekijänä teet tuotantosopimuksia uuden luovutussopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Toisin sanoen: uusi sopimus ei vaikuta aiemmin tekemiisi teoksiin ja niiden tekijänoikeusvalvontaan.

Halutessasi voit tietysti jättää sopimuksen allekirjoittamatta ja pysytellä vanhan valvontavaltakirjan suojeluksessa. Sen myötä tulet saamaan uusien teostesi osalta tuotto-osuuksia samoista massakäytöistä kuin aiemminkin. Huomaa kuitenkin, että vanhan valtakirjan valvomien tuottoalueiden – esim. hyvitysmaksut, opetustallennuskorvaukset, Nacka, YLE tallennejakelu – kokonaistuotot ovat viime vuosina nopeasti pienentyneet, ja että tämä kehitys näyttää jatkuvan ja kiihtyvän.

Kopiosto pyrkii uudistuksellaan vahvistamaan tekijöiden asemaa - ja omia neuvottelulihaksiaan, kun uusia massakäytön alueita yritetään saada korvausten piiriin.

Esimerkiksi neuvottelujen alla olevista uusista tuottoalueista mainittakoon vaikkapa Elisan ja Soneran myymät nettitallennuspalvelut, joista tällä hetkellä ei tulouteta tekijöille senttiäkään. Operaattorit väittävät palvelujen olevan netissä toimivia digibokseja, joilla käyttäjät tallentavat ohjelmia omaan käyttöönsä. Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan tunnusta omaan käyttöön tallentamista, jonka joku muu tekee kuluttajan puolesta maksua vastaan. On siis mahdollista, että näiden nopeasti yleistyvien palvelujen tulovirroista operaattoreille tullaan saamaan osa tekijöille. Jos allekirjoitat uuden sopimuksen, voit myös sinä tekijänä päästä niistä osalliseksi.

Uuden sopimuksen allekirjoitettuasi tulet saamaan aivan samanlaiset Kopiosto-tilitysraportit vuosittain kuin aiemminkin. Ne tulevat kuitenkin sisältämään useampia tuottoalueita kuin ennen. Massakäytön tulopohja tulee olemaan entistä laajempi ja Kopiosto tulee toimimaan aktiivisesti yhä uusien korvauslajien saamiseksi tekijänoikeustuloutusten piiriin. Kun Kopioston intohimoiset lakimiehet onnistuvat työssään, myös sinä hyödyt.

Muistathan myös, että uudessa sopimuksessa puhutaan vain jälkikäyttöoikeuksista. Tuottajan kanssa tekemäsi sopimuksen pääoikeuksista ja niiden korvauksista ei ole tässä yhteydessä lainkaan kyse. Teet edelleenkin elokuvan tai televisio-ohjelman käsikirjoitussopimuksen, jonka perusteella saat palkkiosi ensisijaisesta teatteri- ja televisiolevityksestä ja tallennelevityksestä – niiden ehtojen mukaan, jotka tuottajan kanssa itse neuvottelet.

Sopimus on juridisesti valtakirjaa tiukempi. Se ei ole enää valtuutus tekijänoikeuksien valvomiseen, vaan sopimus, jossa tekijänä siirrät tietyt oikeutesi järjestölle ja järjestö sitoutuu tulouttamaan näiden oikeuksien tuoton sinulle. Järjestö puolestaan tekee sopimuksen Kopioston kanssa ja antaa sille mandaatin sinulta saamiensa oikeuksien hallinnointiin.

Järjestöllä on oikeus periä korvauksista niiden hallinnointikulut ennen korvausten tilittämistä. Nämä kulut ovat suuruusluokaltaan samanlaiset kuin Kopioston kulut entisen valtakirjan aikana. Järjestö voi kulujen jälkeen lisäksi periä korvauksista enintään 5 % käytettäväksi edunvalvontaan, koulutukseen ja tiedotustoimintaan. Perittävä prosentti päätetään järjestössä normaalin järjestödemokratian keinoin. Sinulla on siis jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa prosentin määräytymiseen.

Tekijänä et voi uuden sopimuksen voimassa ollessa enää allekirjoittaa teoksistasi tuotantosopimuksia, joissa luovutat massakäyttöoikeuksia kolmansille osapuolille. Tuottaja ei voi enää vaatia sinulta näiden oikeuksien saamista itselleen. Kaikissa tulevissa neuvotteluissa sinulla on siis uudenlaista selkänojaa suhteessa toiseen neuvotteluosapuoleen. Sinulta ei voida ylipuhua oikeuksia, jotka tulevaisuudessa saattaisivatkin osoittautua taloudellisesti merkittäviksi.

Kaikki audiovisuaalisen alan tahot eivät ole olleet uudesta Kopiosto-sopimuksesta mielissään. Jotkut tuottajat ovat epäilleet, että se hankaloittaa kohtuuttomasti tuotantojen rahoittamista. Argumentti on, että koska sopimuksen myötä käsikirjoittaja ei voi enää luovuttaa massakäyttöoikeuksiaan tuottajalle, ei tuottaja voi puolestaan myydä niitä kolmannelle taholle ja sopimuksenteko esimerkiksi levittäjien kanssa vaikeutuu. Tämän ajatuksen mukaan myös käsikirjoittajien työtilaisuudet vähenevät, jos massakäyttöoikeuksien hallinta siirtyy tekijöiden edunajajille. Pidämme SUNKLO:n hallituksessa väitettä lyhytnäköisenä painostuksena. Pitkällä tähtäimellä on varmasti kaikkien elokuva- ja tv-alan ammattilaisten etu, myös tuottajien, jos periaate kaikesta käytöstä on maksettava vakiintuu osaksi audiovisuaalista kulttuuriamme. Kopiosto-sopimuksen allekirjoittamalla voit osaltasi olla edistämässä tätä kehitystä.

Kun allekirjoitat sopimuksen, tee se oma vastuusi ymmärtäen. Kyse on sinun rahoistasi ja oikeuksistasi. Me SUNKLO:ssa suosittelemme sopimuksen allekirjoittamista, mutta toivomme, että jokainen kirjoittaja harkitsee asian huolellisesti omalla kohdallaan.

Uuden sopimuksen voit allekirjoittaa netissä täällä (edellyttää sähköistä tunnistusta)http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/tekijanoikeussopimus/fi_FI/

tai täytä paperiversio. Sopimuksen paperiversio on ladattavissa Kopioston osoitteessa sekä tilattavissa yhdistyksen toimistolta:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/tekijanoikeussopimus/fi_FI/sopimusdokumentit/_files/89522447096285209/default/tekijanoikeussopimus_SNK.pdf

Täytä paperiversion kummatkin kappaleet ja lähetä järjestön kappale yhdistyksen osoitteella.

Kopioston sivuilla on nähtävissä uuden sopimuskäytännön rautalankamalli. http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/tekijanoikeussopimus/fi_FI/tekijanoikeussopimus/_files/89574637567025386/default/tekijanoikeussopimus_tiivistelma_SU.pdf

Siellä on myös usein kysytyt kysymykset -sivu http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/tekijanoikeussopimus/fi_FI/ukk/, jolta löydät vastauksia mahdollisesti vielä epäselviksi jääneisiin yksityiskohtiin.

Ja tietysti voit lähestyä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n hallituksen jäseniä ja toiminnanjohtajaa
http://www.sunklo.fi/content.php?&id=21&mid=2.

Me kerromme mielellämme lisää ja tuemme sinua päätöksenteossasi sopimuksen allekirjoittamisen suhteen.

Let’s get paid!

Parhain terveisin,
hallitus,

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Ps. Sinun ei tarvitse olla SUNKLO:n jäsen allekirjoittaaksesi sopimuksen. Saat täsmälleen samat edut ja tuottotuloutukset olit jäsen tai et.