Teksti

Teksti on näytelmäkirjailijoiden yhteisö, joka toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n kanssa.

Tekstin tavoitteet ovat suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittäminen, suomalaisen näytelmäkirjailijan identiteetin tukeminen ja ammatin arvostuksen ja näkyvyyden lisääminen. Teksti pyrkii yhteisönä luomaan yhteyksiä näytelmäkirjailijoiden ja muun teatterikentän välille, sekä avaamaan keskustelua teattereiden ja näytelmäkirjailijoiden välisistä suhteista.

Kotisivut:
http://www.pohjateksti.fi/

Sähköposti:
pohjateksti@gmail.com

Osoite:
Teksti / Sunklo
Meritullinkatu 33 G
00170 Helsinki

SNEAKERS